LEREN SAMENLEVEN

Tijdens de schoolperiode krijgen jongeren begeleiding op school. Ook in de periode na het schoolverlaten is er behoefte aan goede begeleiding. Stichting Onderwijs & Samenleven vindt dat de expertise van scholen nog meer kan worden toegepast op deze periode. Jongeren met een ondersteuningsvraag moeten zich namelijk kunnen ontwikkelen als volwaardig burger. Daarvoor moeten ze op een plezierige manier én met vaste begeleiders leren wonen, leren werken en leren vrije tijd besteden.

WENJE

De organisatie WENJE richt zich op jongeren met een ondersteuningsvraag en hun ouders. Doel is om deze jongeren en hun ouders goed te begeleiden in het leren wonen.
Wenje biedt logeeropvang in Sneek, als pilot voor het leren wonen.

Meer informatie via Wille speciale kinderopvang.

DSC_6466

WURK

De organisatie WURK richt zich op jongeren met een ondersteuningsvraag, zodat ze leren werken. Zo leren deze jongeren in de praktijk en onder begeleiding wat werken betekent en wat er van hen wordt verwacht. Binnen de scholen van SO (Speciaal Onderwijs) Fryslân biedt WURK tevens participatiebanen aan.

Meer informatie via Wille speciale kinderopvang.

DSC_6422

WILLE speciale kinderopvang

De organisatie WILLE speciale kinderopvang richt zich op kinderopvang voor schoolgaande kinderen met een ondersteuningsvraag. De organisatie begeleidt de jongeren in het leren hun vrije tijd te besteden.

Meer informatie over Wille speciale kinderopvang.

DSC_6450