Organisatie

ONTSTAAN

Stichting Onderwijs & Samenleven is in 2014 opgericht om de expertise van de consulenten vanuit het speciaal onderwijs niet verloren te laten gaan. Een belangrijke stap, omdat de positie van deze consulenten met de Wet passend onderwijs veranderde.
In 2014 zijn de organisaties Effectief Onderwijs en Wille! speciale kinderopvang overgenomen. Met de uitbreiding van goed onderwijsadvies, professionalisering van onderwijs, speciale kinderopvang en vrijetijdsbesteding heeft Stichting Onderwijs & Samenleven een compleet pakket in huis.

ORGANISATIE

Het toezicht en beheer van de organisatie ‘Stichting Onderwijs & Samenleven’ wordt uitgevoerd door het bestuur. De¬†dagelijks bestuurder¬†is verantwoordelijk voor het beheer van de beschikbare middelen en het toezicht op de kwaliteit en het financieel beleid van de werkmaatschappijen.

Het bestuur houdt met name toezicht op de naleving van de statutair bepaalde doelen van Stichting Onderwijs en Samenleven.

CONTACT

Stichting Onderwijs en Samenleven.
Marktstraat 16
8601 CV Sneek
tel. 085 30 30 920
stichting@onderwijsensamenleven.nl