Organisatie

ORGANISATIE

Het toezicht en beheer van de organisatie ‘Stichting Onderwijs & Samenleven’ wordt uitgevoerd door het bestuur. De¬†dagelijks bestuurder¬†is verantwoordelijk voor het beheer van de beschikbare middelen en het toezicht op de kwaliteit en het financieel beleid van de werkmaatschappijen.

Het bestuur houdt met name toezicht op de naleving van de statutair bepaalde doelen van Stichting Onderwijs en Samenleven.

CONTACT

Stichting Onderwijs en Samenleven.
Marktstraat 16
8601 CV Sneek
tel. 085 30 30 920
stichting@onderwijsensamenleven.nl