Skip to content

STICHTING ONDERWIJS & SAMENLEVEN

Bemiddelaar tussen ouders, scholen en jongeren

Stichting Onderwijs en Samenleven ondersteunt ouders en scholen bij het oplossen van complexe problemen. Vanuit de wetenschap en onze ervaring komen we doorgaans vlot tot een goede analyse en de daarbij behorende oplossingsrichtingen. Op deze manier vermijden we dat ouders en scholen vast komen te zitten in een langdurig proces zonder enig vooruitzicht op verbetering.

Voor ouders

Niet alles loopt altijd even lekker gedurende een schoolloopbaan van een kind/jongere. Dat herkent u misschien wel. Wanneer het leidt tot onoverbrugbare problemen op school, thuis of tussen school en ouders dan wordt het tijd voor actie.

“Mijn kind wordt voortdurend gepest en school doet er niets aan”

“Mijn dochter is gezakt voor HAVO en wil niet meer naar school”

“Mijn kind komt de deur niet meer uit en gamed alleen maar”

Voor scholen

Loopt het allemaal even niet op school? Zijn er nog onopgeloste kwesties met ouders of ervaar je moeilijkheden met specifieke leerlingen op school? Zonde van de tijd.

Innovatie

Stichting Onderwijs & Samenleven ondersteunt initiatieven om innovaties in de markt te krijgen. Ze werken daarin samen met instanties als de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Organisatie

Het toezicht en beheer van de organisatie ‘Stichting Onderwijs & Samenleven’ wordt uitgevoerd door het bestuur. De dagelijks bestuurder is verantwoordelijk voor het beheer van de beschikbare middelen en het toezicht op de kwaliteit en het financieel beleid van de werkmaatschappijen.

Het bestuur houdt met name toezicht op de naleving van de statutair bepaalde doelen van Stichting Onderwijs en Samenleven.

Contact

Stichting Onderwijs & Samenleven
Marktstraat 16
8601 CV SNEEK
stichting@onderwijsensamenleven.nl
085 – 30 30 920

Back To Top