Skip to content

STICHTING ONDERWIJS & SAMENLEVEN

De stichting stelt zich ten doel: Het bevorderen van de opleiding, ondersteuning en opvang van leerlingen op scholen in Fryslân en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting kan scholen ondersteunen bij onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Bestuur

Het bestuur zorgt ervoor dat er handen en voeten gegeven wordt aan de uitvoering van het doel van de stichting. In 2023 heeft Geert Diever het bestuurlijke stokje overgenomen van Rudy Rienstra.

Innovatie

Stichting Onderwijs & Samenleven heeft de afgelopen jaren diverse innovaties ondersteund. Daarvan zijn Fit en Vaardig op School en Garfields Count Me In (nu Rekenheld) misschien wel de twee meest bekende. Alles is gestoeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en daarom wordt er altijd samengewerkt met experts.
Bij deze innovaties lag de nadruk op bewegen en leren tegelijkertijd en automatiseren. Nu richten we ons meer op Inclusief Onderwijs waarbij deze keer de praktijk voorop staat.
Speerpunt komende periode
Inclusief onderwijs is een groot landelijk thema voor de komende periode. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen op school. Er zijn al prachtige voorbeelden dat scholen stap voor stap toewerken naar een inclusievere school.
Mochten er Fryske basisscholen zijn die in de praktijk al stappen gemaakt hebben dan zouden we dat graag willen weten. We maken een inventarisatie die scholen vervolgens kunnen gebruiken om van elkaar te leren. Neem gerust contact met ons op. Stuur een mail naar stichting@onderwijsensamenleven.nl.

Contact

Stichting Onderwijs & Samenleven
Marktstraat 16
8601 CV SNEEK
stichting@onderwijsensamenleven.nl

Back To Top